Thứ Tư, Tháng Chín 23, 2020

facebook-mac-loi-nghiem-trong

Facebook mắc lỗi, cho phép 'người bị chặn' đọc toàn bộ nội dung trên Facebook cá nhân.

Facebook mắc lỗi, cho phép ‘người bị chặn’ đọc toàn bộ nội dung trên Facebook cá nhân.

Ba ứng dụng do Facebook đỡ đầu sẽ phải đóng cửa do không có người sử dụng.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BẢI VIẾT XEM NHIỀU