Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020

MAT-KHAU-FACEBOOK-2

bạn nhập địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký tài khoản Facebook, và sau đó nhấn nút Search (Tìm kiếm).

Nếu kết quả chính là tài khoản của bạn, nhấn nút Continue (Tiếp tục).

bạn nhập địa chỉ email bạn sử dụng để đăng ký tài khoản Facebook, và sau đó nhấn nút Search (Tìm kiếm).

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BẢI VIẾT XEM NHIỀU