HTTP là gì? Các đặc trưng cơ bản của HTTP là gì?

Khi dùng trình duyệt truy cập web bạn thấy thường xuất hiện HTTP, hoặc HTTPs . Vậy HTTP là gì? các đặc trưng của nó ra sao? cùng congngheaz.org tìm hiểu nhé!

1. Http là gì?

Http là gì?
Http là gì?

Http (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong www dùng để truyền tải dữ liệu giữa Web server đến các trình duyệt Web và ngược lại. Giao thức này sử dụng cổng 80 (port 80) là chủ yếu.

Hay bạn có thể hiểu khi bạn gõ vào 1 địa chỉ vào trình duyệt Web, lúc này trình duyệt Web sẽ gửi 1 yêu cầu qua giao thức Http đến Web server. Web server và sẽ nhận yêu cầu này và trả lại kết quả cho trình duyệt Web.

Khi dùng trình duyệt truy cập Web bạn sẽ thường gặp các thông báo lỗi khác nhau như sau:

-Lỗi 404 hay Http 404 tức là lỗi không tồn tại địa chỉ bạn đang truy cập

-Lỗi 401: lỗi này bạn truy cập vào nơi yêu cầu xác thực, nhưng không vượt qua được sẽ có lỗi này.

-Lỗi 500: lỗi này thường do Web server mà bạn truy cập bị lỗi nên không thể truy cập vào được.

Ngoài ra Http 200 tức là bạn truy cập thành công.

2.Các đặc trưng cơ bản của HTTP là gì?

Có 3 đặc trưng cơ bản mà làm HTTP trở thành 1 giao thức đơn giản nhưng đầy sức mạnh:

HTTP là giao thức connectionless (kết nối không liên tục): Client của HTTP, ví dụ: một trình duyệt khởi tạo một yêu cầu HTTP và sau đó một yêu cầu được tạo ra, Client ngắt kết nối từ Server và đợi cho một phản hồi. Server xử lý yêu cầu và thiết lập lại sự kết nối với Client để gửi phản hồi trở lại.

HTTP là một phương tiện độc lập: có ý nghĩa rằng, bất kỳ loại dữ liệu nào cũng có thể được gửi bởi HTTP miễn là Server và Client biết cách để kiểm soát nội dung dữ liệu. Nó được yêu cầu cho Client cũng như Server để xác định kiểu nội dung bởi sử dụng kiểu MIME thích hợp.

HTTP là stateless: Như đã được đề cập ở trên, HTTP là connectionless và nó 1 kết quả trực tiếp là HTTP trở thành một giao thức Stateless. Server và Client biết về nhau chi trong một yêu cầu hiện tại. Sau đó, cả 2 chúng nó quên tất cả về nhau. Do bản chất của giao thức, cả Client và các trình duyệt có thể giữ lại thông tin giữa các yêu cầu khác nhau giữa các trang web.

3.Hoạt động của http là gì?

HTTP hoạt động dựa trên mô hình Client – Server. Trong mô hình này, các máy tính của người dùng sẽ đóng vai trò làm máy khách (Client). Sau một thao tác nào đó của người dùng, các máy khách sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ (Server) và chờ đợi câu trả lời từ những máy chủ này.

HTTP là một stateless protocol. Hay nói cách khác, request hiện tại không biết những gì đã hoàn thành trong request trước đó.

HTTP cho phép tạo các yêu cầu gửi và nhận các kiểu dữ liệu, do đó cho phép xây dựng hệ thống độc lập với dữ liệu được truyển giao.

 Qua bài viết trên chúng tôi đã đem đến cho các bạn kiến thức đủ để hiểu về HTTP, đây là phần vô cùng quan trọng trong việc phát triển 1 ứng dụng Web, chỉ khi bạn hiểu nó thì bạn mới có thể xây dựng được một ứng dụng web tốt.