Nhà mạng được cấp phép thử nghiệm 5G đầu tiên tại Việt Nam

Congngheaz.org– Viettel đã trở thành nhà mạng được cấp phép thử nghiệm 5G đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, quy mô thử nghiệm dịch vụ sẽ không vượt quá 73 vị trí. Viettel sẽ không được thu cước của các đối tượng tham gia thử nghiệm trong suốt quá trình thử nghiệm 5G.

Với giấy phép này, Viettel được thử nghiệm để đánh giá tính năng kỹ thuật và khả năng triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông sử dụng công nghệ di động thế hệ thứ 5 – IMT 2020. Phạm vi thử nghiệm 5G của Viettel tại 2 thành phố Hà Nội và Tp.HCM. Quy mô thử nghiệm dịch vụ không vượt quá 73 vị trí.

Nhà mạng được cấp phép thử nghiệm 5G đầu tiên tại Việt Nam
Nhà mạng được bộ thông tin cấp quyền thử nghiệm 5G đầu tiên tại Việt Nam

Viettel sẽ được sử dụng các đoạn băng tần 2575 – 2615 MHz, 3700 – 3800 MHz và 26.500 – 27.500 MHz để thử nghiệm theo quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định về quản lý tần số vô tuyến điện. Trong quá trình thử nghiệm 5G, Viettel không được thu cước của khách hàng tham gia thử nghiệm.

Trước đó, tại một toạ đàm về chuyên đề Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông diễn ra cuối năm 2018, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, công nghệ 5G là cơ hội để Việt Nam thay đổi thứ hạng và muốn làm được điều đó thì phải đi đầu. Ông cũng cho biết chủ trương cấp tần số 5G để thử nghiệm từ 2019, và đến năm 2020, khi thế giới bắt đầu làm 5G thì Việt Nam cũng sẽ là những nước đầu tiên triển khai.

“Mạng 5G là hạ tầng kết nối vạn vật – hạ tầng quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam muốn đi đầu trong cách mạng 4.0 thì mạng 5G phải đi trước và đi đầu. Mạng lưới phải có trước, hạ tầng kết nối phải có trước. Đầu tư trước kinh doanh sau, đây phải là triết lý kinh doanh của tất cả các nhà mạng. Mạng 5G cho kết nối vạn vật của Việt Nam phải vào loại tốt nhất trên thế giới.”

Sau khoảng thời gian này, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel có trách nhiệm hoàn trả tài nguyên viễn thông được cấp phép thử nghiệm. Viettel cũng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, đồng thời báo cáo thường xuyên và đột xuất kết quả thử nghiệm theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Công nghệ 5G đang tới, đây là cơ hội để Việt Nam chúng ta thay đổi thứ hạng. Muốn thay đổi thứ hạng thì phải đi đầu. Chưa đi đầu trên phạm vi toàn quốc thì đi đầu ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trương cấp tần số 5G để thử nghiệm từ năm 2019 và đến năm 2020, khi thế giới triển khai 5G thì Việt Nam sẽ là những nước đầu tiên triển khai 5G.